лицеи
926
ION CREANGă
1015
MIHAI EMINESCU
749
MIHAIL SADOVEANU
498
CONSTANTIN SIBIRSCHI
851
SPIRU HARET
430
ANTON CEHOV
802
MIHAIL KOGăLNICEANU
709
LIVIU DELEANU
321
ŞCOALA – GRăDINIţă NR.152
319
TITU MAIORESCU
247
LITTERARUM
532
KIRIL ŞI METODII
433
GAUDEAMUS
1115
NATALIA DADIANI
691
MIRCEA ELIADE
28
COLEGIUL FINANCIAR-BANCAR
632
MIHAI GRECU