Mihail Kogălniceanu
Директор
Timofei Natalia


Год основания: 1990
профиль: teoretic
кол-во учеников: 802
кол-во учителeй: 56
сайт лицея: http://mkogalniceanu.md

Adresa: mun.Chişinău, sector Râşcani

             str.Miron Costin 3, tel.442035

 

Liceul „Mihail Kogălniceanu” este  instituţie de învățământ de stat înfiinţată în anul 1990.

 

Contingentul de elevi la data deschiderii instituţiei constituia 354 de elevi, repartizaţi în 13 clase cu studiere aprofundată a limbii germane. Astăzi în liceu îşi fac studiile 654 de elevi repartizaţi în 27 de clase, instruirea cărora este efectuată de un colectiv didactic calificat şi competent în număr de 58 de profesori; un doctor în ştiinţe istorice, 1 doctorand,  2 profesori cu grad didactic superior, 12 profesori cu grad didactic I, 22 profesori cu grad didactic II. Instituţia dispune de 37 de săli de studiu, 2 ateliere, 2 săli de sport, sală de festivităţi şi cantină.

 

Un  rezultat al conlucrării eficiente dintre elevi şi profesori e faptul că liceul a fost plasat, în cadrul municipiului, pe locul 6 după numărul de locuri premiante  obţinute de elevi în cadrul olimpiadelor şcolare şi a conferinţei ştiinţifice „Muncă, talent, cutezanţă.”

 

Ceea ce caracterizează, în mod special, liceul sunt relaţiile de parteneriat, stabilite cu Centrala pentru Muncă Şcolară în străinătate din Republica Federală Germană şi Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, în rezultatul cărora a fost stabilită o înţelegere privind deschiderea claselor bilingve. La finele clasei a VI-a, micii kogălniceni sînt testaţi la limba germană şi cei mai buni şi sînt selectaţi în clasele DSD. Elevii acestor clase studiază germana după un program special, într-un ritm intensiv (6 ore săptămânal). O parte din ore sunt predate de profesorii de la catedră, cealaltă –  profesori din Germania. Elevii la vârsta de 15-18 ani au şansa de a face studii de un an în Germania conform Programului internaţional al schimbului de elevi.

 

Abilităţile intelectuale şi fizice ale elevilor se dezvoltă şi în cadrul cercurilor: corul, conducător dl Prepeliţă Mihai, care ani la rând se plasează pe locul I în cadrul concursurilor municipale; clubul ecologic „Copiii naturii”, conducător Beregoi Elena, membrii căruia au ocupat locul I  la concursul ecologic internaţional „Împreună pentru natură”, desfăşurat în România; cercul „Mâini dibace”, cercul dramatic, cercul „Evrica”, secţii sportive la baschet, volei, tenis de masă, şah etc.

 

>Politica educaţională a Liceului Teoretic „Mihail Kogălniceanu” are drept obiectiv formarea la elevi a cunoştinţelor, comportamentelor şi aptitudinilor ce  ţin de cultura generală, instruirea specifică în spiritul culturii naţionale şi germane – aspecte reflectate în Proiectul de Dezvoltare a Liceului  elaborat în anul 2003.

 

La elaborarea Proiectului a contribuit o bună parte din membrii colectivului profesoral şi specialişti de la Centrul educaţional Pro Didactica  dl  Dumitru Patraşcu, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, şef Direcţie Management Public al Academiei de Administrare Publică pe lingă Preşedintele Republicii Moldova şi dl Ion Costandoglo – şef de catedră „Management educaţional”.

 

Misiunea Liceului Teoretic „Mihail Kogălniceanu” în calitatea sa de instituţie educaţională de performanţă din Republica Moldova şi Centrul de Promovare a culturii naţionale şi germane oferă populaţiei şcolare din instituţia dată excelente oportunităţi pentru realizarea unei educaţii competitive pe plan naţional şi mondial într-o atmosferă psiho – emoţională  favorabilă şi cooperantă.

 

Acest deziderat se realizează prin promovarea competentă a exigenţelor curricumului naţional şi individual – specific liceului. Succesele liceului nostru sunt amplificate printr-un  program extracurricular variat.

 

Obiectivele s-au axat pe:

- Implementarea modelului de curriculum modernizat pentru Liceul „Mihail Kogălniceanu”;

- Elaborarea modelului managerial şi implementarea lui în liceu;

- Crearea metodologiei de formare  continuă a profesorilor de limba germană;

- Dezvoltarea parteneriatului cu instituţii similare din republică, Germania, România etc.;

- Organizarea biroului de traduceri, Centrului de debut şcolar, preparare pentru examenele de BAC şi de servicii psihologice în liceu;

- Asigurarea condiţiilor favorabile pentru realizarea procesului educaţional;

- Dezvoltarea Culturii Organizaţionale.

 

Pe parcursul a 5 ani de activitate în baza Proiectului de Dezvoltare au fost realizate majoritatea obiectivelor menţionate mai sus. În prezent suntem la etapa de elaborare a unui nou Proiect de Dezvoltare. În perspectivă accentele vor fi puse pe informatizarea şi modernizarea procesului educaţional în vederea obţinerii unui învățământ de calitate.

 

Pe parcursul a 5 ani de implementare a Proiectului de Dezvoltare au fost realizate numeroase activităţi pentru atingerea obiectivelor, menţionate mai sus. Nu considerăm obstacolele şi neajunsurile o dovadă a stagnării, ci dimpotrivă una a dezvoltării, contribuind astfel la o analiză mai profundă a conţinuturilor şi a factorilor aleatori.

 

Investigarea culturii organizaţionale prezintă pentru noi un domeniu relativ nou. Deja am făcut primii paşi  în această direcţie prin cercetări şi observaţii pe teren, prin desfăşurarea seminarelor tematice. În cadrul unui astfel de seminar am realizat diagnosticarea culturii  organizaţionale din liceul nostru şi am determinat tipul de cultură organizaţională spre care tindem. Acest fapt a servit drept premisă pentru reevaluarea obiectivelor modulului şi proiectare unor activităţi noi bazate pe criteriile culturii organizaţionale spre care tindem.

 

19 ani de activitate e un termen care ne permite să constatăm deja un anumit nivel al culturii organizaţionale din liceu, experienţă cu care vrem să ne împărtăşim astăzi.