Constantin Sibirschi
Rezultatele căutării (59):
Aurelia
Andrieş
Istorie
Aurelia
Barbaroş
Limba şi literatura română
Eugenia
Barbovschi
Limba şi literatura română
Victoria
Braghiş
Învăţămînt complementar
Diana
Buzurina
Domnica
Căpăţină
Limba şi literatura română
Grigorie
Ceban
Educaţie tehnologică
Irina
Cebotari
Fizica
Tatiana
Conchina
Limba şi literatura rusă
Nadejda
Coşec
Învăţămînt complementar
Maria
Demidovscaia
Limba şi literatura rusă
Svetlana
Dobrovan
Limba şi literatura română
Valentina
Dobrovan
Limba şi literatura rusă
Olga
Doncenco
Educaţie tehnologică
Irina
Filipova
Fizica
Galina
Frunze
Istorie
Elena
Ghemu
Arta plastică
Olga
Glinca
Istorie
Zoia
Gomeniuc
Limba şi literatura rusă
Diana
Goreaciuc
Eugenii
Hodobaş
Educaţie fizică
Natalia
Kovaliova
Matematica
Kristina
Kropivniţcaia
Învăţămînt complementar
Eughenia
Lapushkina
Svetlana
Legoşina
Educaţie fizică
Ilona
Leliuhina
Matematica
Liudmila
Macari
Matematica
Pavel
Macari
Matematica
Lidia
Matei
Ecaterina
Medvedeva
Geografie
Elena
Mihailova
Chimie
Ecaterina
Moraraş
Limba şi literatura română
Nadejda
Natarova
Informatica
Raisa
Nedelcov
Limba şi literatura română
Natalia
Papuşina
Arta plastică