Constantin Sibirschi
Rezultatele căutării (66):
Aurelia
Andrieş
Istorie
Liudmila
Baljic
Clase primare
Aurelia
Barbaroş
Limba şi literatura română
Eugenia
Barbovschi
Limba şi literatura română
Victoria
Braghiş
Învăţămînt complementar
Diana
Buzurina
Domnica
Căpăţină
Limba şi literatura română
Grigorie
Ceban
Educaţie tehnologică
Irina
Cebotari
Fizica
Tatiana
Conchina
Limba şi literatura rusă
Nadejda
Coşec
Învăţămînt complementar
Mihail
Craciun
Educaţie muzicală
Maria
Demidovscaia
Limba şi literatura rusă
Svetlana
Dobrovan
Limba şi literatura română
Valentina
Dobrovan
Limba şi literatura rusă
Olga
Doncenco
Educaţie tehnologică
Maria
Fazlî
Clase primare
Irina
Filipova
Fizica
Galina
Frunze
Istorie
Elena
Ghemu
Arta plastică
Olga
Glinca
Istorie
Zoia
Gomeniuc
Limba şi literatura rusă
Diana
Goreaciuc
Eugenii
Hodobaş
Educaţie fizică
Elena
Ivanova
Limba engleza
Natalia
Kovaliova
Matematica
Kristina
Kropivniţcaia
Învăţămînt complementar
Svetlana
Legoşina
Educaţie fizică
Ilona
Leliuhina
Matematica
Liudmila
Macari
Matematica
Pavel
Macari
Matematica
Lidia
Matei
Ecaterina
Medvedeva
Geografie
Elena
Mihailova
Chimie
Ecaterina
Moraraş
Limba şi literatura română