Mihail Sadoveanu
Director
Ion Popov


Anul fondării: 1962
profil: liceu teoretic
număr elevi : 749
număr profesori: 67
site-ul liceului: www.msadoveanu.com

 Adresa: mun. Chişinău, sector Râşcani,

str. Aerodromului 5, tel.442331, 493278

 

SCURT ISTORIC

Documente oficiale de înfiinţare şi funcţionare a instituţiei.

Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” din mun. Chişinău, sectorul Rîşcani, a fost înfiinţat cu scopul de a crea condiţii optime de instruire a copiilor din sectorul de şcolarizare în cadrul ciclului primar, gimnazial şi liceal, în vederea asigurării realizării Legii Învăţămîntului din Republica Moldova.

 

Instituţia a fost înfiinţată în anul 1993 ca Şcoala medie de cultură generală nr. 11„Mihail Sadoveanu”.

 

În anul 2003 instituţia a primit statutul de liceu în baza ordinului Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 438 din 03 septembrie 2003. Prin urmare, Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” este instituţie de învăţămînt de stat, dispune de sigiliu, statut şi alte atribute.

 

Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” activează în baza următoarelor acte legislative şi normative:

 

Instituţia respectă structura sistemului naţional de învăţămînt, dispune de toate programele şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei, conform regulamentelor generale. Personalul didactic şi managerial realizează cerinţele statutului privind ocuparea funcţiilor de conducere. Posturile didactice sunt ocupate în conformitate cu prevederile legii.

 

Înscrierea şi admiterea elevilor se realizează în conformitate cu reglementările legale, pentru anul şcolar respectiv, corespunzător nivelului de învăţămînt. Formaţiunile de studiu (clasele, grupele) se încadrează numeric în limitele maxime şi minime prevăzute de lege.

 

La moment în cadrul liceului activează 74 de prodesori şi învaţă 895 de elevi.

 

Elevii participă la diferite concursuri municipale ,olipiade,,ocupînd locuri de frunte.Printre care şi concursul International şcolar Winners,Sezon Ciubara,Viitorii Herodoţi ş.a.

Elevi care au locuri premiante la Concursul Winners

 

Ansamblul ,,Moştenitorii”

În cadrul liceului activează ansamblul etno-folcloric de copii „Moştenitorii” condus de maestrul în artă Valeriu Chiper. Încă de la întemeierea sa, grupul şi-a propus valorificarea portului popular din toate zonele geografice ale Republicii Moldova, respectiv repertoriul vocal, instrumental şi coregrafic, dar în primul şi în primul rînd, din zona de sud, de la baştina lui Valeriu Chiper.

 

Tot ceea ce defineşte mişcarea scenică, valoarea seculară, mitologia, tradiţia populară prinde rădăcini aici. Pe parcursul a două decenii „Moştenitorii” au reuşit să realizeze splendide spectacole inspirate din ritual. Printre acestea „Focurelul”, bazat pe reminiscenţele sărbătoririi Anului Nou la 1 martie; „Calea Ciobanului”, legat de ciclul pastoral; „Caloianul”, „Paparuda”, „Nunta”, „Hora satului”. Datinile şi obiceiurile de iarnă de la cumpăna dintre ani cuprind un spectru larg în repertoriul ansamblului.

 

În ansamblul „Moştenitorii” evoluează grupul de performanţă ce include elevi din clasele a VIII- XII-a, şi cel de mic, din el făcînd parte copii din clasele a III- VII-a. Nu-i vorbă, la „Moştenitorii” revin, de fiecare dată, cu mult drag şi cei ce au absolvit deja liceul.

 

Aşadar, au participat la toate festivalurile municipale şi republicane de gen şi vom numi doarcîteva dintre ele: Festivalul Municipal „Să trăiţi, să-nfloriţi!”, Festivalul Internaţional de Dans Folcloric din octombrie de la Chişinău, „La vatra horelor”, participă la festivalul „Duminica la Florii”, care este organizat la sudul Moldovei în satele – Văleni, Giurgiuleşti, Slobozia-Mare, Cîşliţa-Prut, Colibaşi. Sînt oaspeţi frecvenţi în România, Rusia, Polonia, însă cu siguranţă, dacă ar merge în America, sau în Asia, oriunde în lume, ar avea aceeaşi prestaţie inegalabilă pe care o cunoaştem. Recent s-au plasat pe Locul I la Festivalul de la Cahul „Dulce floare de salcîm”, evoluînd alături de celebra „Bunica” ce a făcut deliciul publicului acum cîţiva ani la Eurovision.