Mircea Eliade
Anul fondării: 1990
profil: liceu academic român-englez
număr elevi : 691
număr profesori: 63
site-ul liceului:

Adresa: MD-2012, mun. Chisinau, str. Mitropolit G. Banulescu-Bodoni, 33 
Tel: (+373 22) 233 936

 

Din anul înfiinţării, 1990, până în prezent, Liceul Teoretic „M. Eliade” a demonstrat, prin prestanţa elevilor şi realizările absolvenţilor, că este o veritabilă instituţie de învăţământ, în care se educă adevărate personalităţi. Fiind unul din primele licee fondate în Republica Moldova, a rămas primul la mai multe compartimente. Liceul a fost conceput şi rămâne a fi cu studierea aprofundată a limbii engleze. Conform Hotărârii prezidiului Consiliului municipal Chişinău de deputaţi ai poporului, din 10.10.1990, instituţiei i s-a conferit numele Liceul Academic Român - Englez „M. Eliade". Actualmente, Liceul Teoretic „M. Eliade”.

 

Prin valorificarea experienţei profesionale, în colaborare şi parteneriat cu toţi factorii sociali implicaţi în educaţie, Liceul urmăreşte menţinerea poziţiei de instituţie de învăţământ de performanţă, care asigură formarea unui absolvent competent, responsabil, independent, capabil să facă faţă standardelor şi valorilor europene.

 

Instituţia are drept scop formarea unui cetăţean activ, capabil să aplice eficient cunoştinţele achiziţionate, astfel încât să se poată integra mai uşor în societate.

 

În noile condiţii ale Sesiunii de BAC-2013, elevii liceului nostru au demonstrat încă o dată cunoştinţe temeinice şi rezultate excepţionale. Ne mândrim şi cu faptul că eleva Nichifor Nicoleta a susţinut sesiunea cu 10 pe linie, fiind una din puţinii elevi care au obţinut la toate examenele nota 10.

 

Un punct forte al liceului „M. Eliade” îl constituie performanţele obţinute la diverse concursuri şcolare.

 

Rezultatele participării elevilor la concursurile şcolare

Lista elevilor premianţi la Olimpiadele Internaţionale, anul de studii 2011-2012:

1. Toloacă Ion, clasa a XII-a, Bronz – Olimpiada Internaţională la Fizică.

2. Guţu Lidia, clasa a IX-a, Menţiune - Olimpiada Internaţională la limba şi literatura română.

 

Lista elevilor premianţi la Olimpiadele Republicane şi Internaţionale, anul de studii 2012-2013:

1. Guţu Lidia, clasa a X-a, locul II, Olimpiada Republicană şi Internaţională limba şi lit. română

2. Kulciţki Cristian, clasa a XI-a, locul I, Chimie

3. Paraschiv Daniel, clasa a VII-a, locul III, Matematica

4. Beşliu Cătălina clasa a VII-a, locul III, Matematica

5. Oprea Victor, clasa a XI-a, Menţiune, Matematica

6. Rotaru Cristian clasa a X-a, locul III, Geografie

7. Barbăneagră Liliana clasa a XII-a, locul II, Limba Franceză

8. Ceban Mihaela clasa a IX-a, locul III, Limba Franceză

9. Cernalev Gabriela clasa a XII-a, locul I, Limba Engleză

10. Raducanu Maria clasa a XII-a, locul I, Olimpiada republicană şi Internaţională Limba Rusă

 

În prezent, numărul de copii din clasele a I-XII-a este circa 900 de elevi. Managerul liceului este Grigore Vasilache, care are grad didactic superior. Corpul didactic se compune din circa 50 de profesori, majoritatea având grade didactice:

- doisprezece profesori – grad didactic superior;
- douăzecişi doi profesori – grad didactic I;
- zece profesori – grad didactic II;
- 2 doctori în ştiinţă.

 

Profesorii de la „M. Eliade” se disting prin participarea la diverse concursuri şi olimpiade, prin locurile de frunte pe care le ocupă discipolii lor.

 

Chiar din primii ani de activitate a liceului, un număr remarcabil de elevi participă şi ocupă locuri de frunte în cadrul concursurilor şi olimpiadelor la disciplinele şcolare. Numărul premianţilor la diverse concursuri şi olimpiade creşte pe an ce trece.

 

Liceul se poate mândri şi cu faptul că a fost primul prin rezultatele obţinute la concursurile naţionale şi internaţionale, înscriind în activul său primele medalii de bronz şi argint ale Republicii Moldova la disciplinele: matematică, informatică, limbă şi lit. română.

 

În fiecare an, un număr de 30 de elevi se bucură de premiul "Mircea Eliade".

 

Pe meridianele lumii

Toţi elevii liceului studiază limba engleză, obţinând rezultate foarte bune la această disciplină, ceea ce se confirmă prin victoriile obţinute de echipa de Debate a liceului, condusă de antrenorul de rang internaţional dna M. Duşciac. Aceasta se mai confirmă şi prin faptul că mulţi elevi (cca 10-15) anual câştigă burse de studii în străinătate de la organizaţii de gen ACCELS, SOROS etc. Unii dintre ei se întorc cu locuri premiante (I, II, chiar şi cu medalie de bronz) obţinute la concursuri regionale şi naţionale la diverse discipline.

 

Cunoscând limba engleză, elevii liceului au beneficiat de participarea la diverse proiecte cu elevi din SUA: California, Alaska, Pennsylvania, Florida

 

Schimb de experienţă

În anul 1991, un grup de elevi a vizitat oraşul Anchorage (Alaska, SUA), după care trei s-au bucurat de invitaţia a trei familii pentru a-şi continua studiile în acest oraş timp de un an.

 

În acelaşi an, un grup de copii din liceu au găzduit 26 de elevi şi 10 profesori şi părinţi (ai unor elevi) din or. Sacramento (California, SUA).

 

În anul 1992, s-au întreprins două vizite ale elevilor noştri la cei din Sacramento. În anul 1995-1996 s-au realizat relaţii frumoase cu un grup de elevi din Orlando (Florida, SUA), iar în primăvara lui 1998, un alt grup din liceu a vizitat oraşul Philadelphia (Pennsylvania, SUA).

 

Studii peste hotare

Eforturile depuse de corpul didactic în instruirea"generaţiei tinere se confirmă şi prin faptul că toţi absolvenţii liceului (100%) îşi fac studiile la cele mai prestigioase instituţii superioare din republică şi de peste hotarele ei. Practic, 50% din absolvenţi îşi fac studiile în România şi circa 35 de absolvenţi, din ultimele 5 promoţii ale liceului, îşi fac studiile la Universităţi din Europa (Franţa, Anglia, Bulgaria, Elveţia, Olanda, Germania) SUA şi Canada, unul dintre ei îşi face studiile în China.

 

În ultimii 5 ani şi-au continuat studiile în SUA aproximativ 50 de elevi.

 

Liceul se află în parteneriat continuu cu alte instituţii din republică şi de peste hotare(România, SUA etc.)

 

Senatul liceului

Senatul liceului se compune din 23 de membri (câte un elev de la fiecare clasă gimnazială şi liceală, plus Preşedintele Senatului) şi are un program de lucru fixat la începutul anului de studii. Dintre problemele puse în discuţie, enumerăm:

- subiecte din viaţa şcolară a elevilor;

- organizarea activităţilor extraşcolare;

- relaţiile elev-elev; profesor-elev; elev-profesor;

- organizarea de seminarii pentru liceeni ("Educaţia pentru sănătate", „Ecologia sufletului" etc.);

- organizarea activităţii "Poţi şi tu ajuta" etc.

 

Zilele "Mircea Eliade"

Din 1995, în fiecare an, în luna martie, liceul organizează Zilele „Mircea Eliade". În acest timp, se desfăşoară conferinţe ştiinţifice, şedinţe ale cenaclului literar, întâlniri cu scriitori, oameni de ştiinţă. Se organizează comunicări la care îşi dau concursul reprezentanţi ai Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova şi din România, elevi din liceul „M. Eliade", studenţi de la USM etc. Textele comunicărilor audiate în aceşti ani au fost înmănuncheate în 8 volume, editate cu sprijinul Fundaţiei liceului.

 

Monument de arhitectură şi istorie de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

 

În 1907, nobilul Mihail Vichentievici Karcevski a cumpărat de la negustorul Caprel Auşevici Davidov o casă din piatră într-un parter ridicat pe un demisol, care a servit drept sediu pentru şcoala sa, fondată în 1905, căreia i s-a conferit drepturile de şcoală reală.

 

În 1908, la 31 decembrie, M.V. Karcinsky a amanetat proprietatea sa imobiliară din str. Gogol, 31, pe care a vândut-o oraşului în 1913 pentru sediul Şcolii Reale. În1930, aici se afla şcoala primară nr.15. În perioada postbelică această casă a fost reconstruită pentru şcoala nr. 37 cu amplificarea spaţiului.

 

Clădirea şcolii, iniţial rectangulară în plan, edificată cu un etaj, a fost amplasată cu o retragere de la linia roşie a străzii. În perioada postbelică, vechea clădire a şcolii a fost înălţată cu un etaj, iar între linia roşie a străzii şi şcoală a fost construit un bloc cu trei niveluri, faţada principală a clădirii devenind aliniată la linia roşie a străzii. Compoziţia parterului repetă arhitectura Şcolii reale a lui M.V. Karcevski: o compoziţie simetrică, cu intrarea amplasată central, de o parte şi alta fiind amplasate câte cinci ferestre mari. Golurile ferestrelor sunt rectangulare, conturate cu ancadramente cu evidenţierea bolţarului central, sprijinite pe console cu panou sub plita de pervaz. Peretele parterului se termină printr-o cornişă neoclasică cu denticule, deasupra căruia se află două etaje. Aspectul părţii noi a clădirii relevă principiile arhitectonice ale anilor ’50 ai secolului al XIX-lea, aşa numitul empir sovietic sau empir stalinist, influenţat de arhitectura renaşterii italiene, cu ale cărei tendinţe umaniste erau comparate aspiraţiile epocii socialiste. Clădirea a obţinut o asemănare cu palazzo florentin, prin divizarea faţadei în trei registre, dintre care primul este parterul, pe care se sprijină pilaştrii ordinului cu capiteluri compozite, amplasat între ferestrele înalte, rectangulare la etajul 1 şi în arc în plin centru la etajul 2, toată compoziţia fiind dominată de o cornişă lată de factură clasică. Intrarea este umbrită de o cornişă rectilinie, susţinută de console în forma volutelor. În spaţiul dintre etajul I şi II, pe friza netedă de sub cornişă, au fost amplasate simboluri legate de instruire şi cunoaştere.