Gaudeamus
Director
Gangan Zinaida


Anul fondării: 1988
profil: teoretic
număr elevi : 433
număr profesori: 55
site-ul liceului: http://www.gaudeamus.md/

Adresa: MD-2044, mun. Chişinău,

          str. P. Zadnipru, 14/4

 

Date istorice:

1988 –în sectorul Ciocana al municipiului Chişinău s-a deschis Şcoala nr. 62 pentru elevii din clase superioare;

1990 -  i se acordă titlul de Liceu Teoretic nr.2;

1997 – Liceu Teoretic “Gaudeamus”.

 

Date  statistice:

Pînă în iulie 2007 au  primit atestate despre studii medii complete şi diplome de bacalaureat  4987 absolvenţi.

 

În anul de studii 2007-2008 în liceu sînt 650 de liceeni.

 

Corpul didactic este alcătuit din 57 de profesori, dintre care 3 – doctori în ştiinţe; 18 au grad didactic superior; 15 – grad didactic I; 22 – grad didactic II; 1 profesor decorat cu medalia “Gloria Muncii”.

 

Deviza colectivului pedagogic: Elevul nu este un vas ce trebuie umplut, ci o făclie ce trebuie aprinsă.

 

Despre emblema Liceului Gaudeamus

Cele două  profiluri din emblemă simbolizează un dialog.


Dialog între cine?

 

Dialog între  două culturi ale poporului moldovenesc şi a celui rus.

 

Dialogul  elevilor cu  profesorii,  al maturilor cu adolescenţii, al  celor  de la profilul rela cu cei de la profilul umanist, al istoricilor  cu  psihologii. Scopul dialogului – căutarea adevărului!

 

Elevii cu cel mai mare curaj scriu versuri, povestiri şi chiar romane! Ei dansează,, pun spectacole, creează statul său liceal. Ei cred în talentul său şi în talentul celora care sînt alături, cred  în dialog – faţă-n faţă, mînă-n mînă...

 

Nisipul ce se scurge în clepsidră:  E simbolul scurgerii ireversibile a  timpului.

 

„Gaudeamus” – să ne bucurăm!  Să ne bucurăm cît tineri sîntem de viaţa ce ni e dată, să ne bucurăm de  descoperirile ce le facem, de  faptul că putem crea, să ne bucurăm de clipele frumoase ale comunicării şi muncii...

 

Autorul emblemei :   Denis Nedioglo, absoventul anului 1994, clasa de profil pictură şi grafică.

 

Ideea clubului literar „Dialog”  aparţine bibliotecarei Nina Craeva, persoană care a fost inima şi sufletul acestui  club.

 

Specificul activităţii liceului:

- Două limbi de instruire : română şi rusă;

- Două profiluri: real şi umanist, fiecare din ele avînd subprofilurile -  fizică-matematică, informatică-matematică, economie, biologie-chimie şi, respectiv, filologie, istorie şi drept, limbi moderne;

- Vast program de activităţi extracurriculare: 28 de cercuri şi cluburi, 5 secţii sportive.

 

Asociaţia pentru susţinerea învăţămîntului “Gaudeamus”:

- Fondată în 1999, înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova;

- Acordă susţinere tuturor activităţilor curriculare şi extracurriculare desfăşurate în liceu;

- Acordă burse liceenilor eminenţi din liceu, sponsorizează deplasările profesorilor şi elevilor în cadrul schimbului de exprienţă.

 

Direcţii de colaborare:

- Instituţiile ştiinţifice;

- Instanţele superioare;

- ONG-urile;

- Instituţiile de învăţămînt preuniversitar din Moldova;

- Instituţii de învăţămînt de peste hotarele ţării.

 

Colaborarea cu instituţiile ştiinţifice:

1. Universitatea Pedagogică  “Ion Creangă”

- Catedra Pedagogie

- Catedra Psihologie

- Facultatea de Perfecţionare a Cadrelor Manageriale (şcoală-pilot)

2. Universitatea Umanistă

- Catedra de Psihologie

4. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

- Catedra de Limbă şi Literatură Română

- Catedra de Ştiinţe  ale Naturii

- Catedra Educaţie

5. Universitatea de Stat din Moldova, Catedra de Pedagogie

6. Centrul Educaţional “Prodidactica”, din 1995 pînă în prezent, în diverse programe educaţionale

7. Centrul de Tehnologii Informaţionale al MET

 

MET şi DGETS:

- Elaborarea curriculumului naţional şi editarea de manuale (1995-1997)

- Participarea în programul “Modernizarea învăţămîntului rural” din 2006

- Colaborarea la formarea sistemului de evaluare a rezultatelor şcolare

- Schimb de experienţă

- Aplicarea tehnologiilor pedagogice

- Evaluarea

- Managementul educaţional

- Implementarea curriculumului

- Dirijarea calităţii instruirii

 

Liceul “Gaudeamus” - ONG-urile:

Liga republicană DEBATE

Asociaţia “Junior Achievement”

Asociaţia profesorilor de matematică

Asociaţia tinerilor savanţi

Clubul republican de jocuri intelectuale “Ce? Unde? Cînd?”

Asociaţia internaţională “Timpul liber al tineretului”

Asociaţia profesorilor din şcolile ruse

Comitetul Internaţional al Crucii Roşii

Casa Limbii Române

Alianţa Franceză

“Clipa siderală”

Ministerul ecologiei

“Ecoul Cernobîlului”

Asociaţia Internaţională pentru Educaţie

Studioul de creaţie a filmului “Galeria Umbria”

Clubul turistic “Everest”

 

Iniţiativele  comune ale liceului:

Liceul - Universitatea de Stat - Academia de Ştiinţe a RM- ONG “Spre viitor” au organizat 2 ediţii ale Conferinţei republicane a tinerilor cercetători

 

Liceul – Asociaţia obştească “Gaudeamus” – DGETS mun. Chişinău au organizat 3 tabere de vară pentru tineret “O nouă civilizaţie”

 

Liceul –DGETS – festivalul municipal “A trăi şi a învăţa democraţia”

 

Liceul “Gaudeamus”- alte licee: “N.Milescu-Spătaru”, ”Iulia Hasdeu”, “D.Cantemir”, Vadul -lui-Vodă

 

Liceul “Gaudeamus- licee din republică: Anenii Noi, Cantemir, Cahul, Vulcăneşti, Drochia

 

“Gaudeamus” pe alte tărîmuri

Participare la:

- Programa “Un pas în viitor”, Moscova, Rusia

- Memorialul  Schwartz, Oradea, România

- Concursul lucrărilor de cercetare, Gimnaziul Universităţii de Stat din Sanct-Petersburg, Rusia

- Maratonul fizico-matematic, liceul  Rechelie, Odesa, Ucraina

- Olimpiada interactivă la matematică “Mileniul III”

- Concursul tinerilor ziarişti, Kiev

 

Liceul “Gaudeamus”-  instituţiile de iluminare culturală

- Biblioteca “Transilvania”

- Muzeul de stat “A. Puşkin”

- Teatrele  “Satiricus”, “Mihai Eminescu”, “A.Cehov”, studioul de pe strada Trandafirilor

- Sala cu Orgă şi Teatrul de Operă şi Balet