Şcoala – Grădiniţă nr.152
Director
Lungu Valentina


Anul fondării: 1999
profil:
număr elevi : 321
număr profesori: 43
site-ul liceului:

Adresa:    MD – 2015, mun. Chişinău, sec. Botanica, bd. Decebal 91 „a”

                              tel. 52-30-82, 52-87-23.

E-mail:     pascupas@mail.md

 

Instituţia activează cu statut de şcoală – grădiniţă din august 1999, conform deciziei Primăriei mun. Chişinău nr. 26/8 din 19. 11. 1998 şi ordinului nr. 1771 din 25. 02. 1999 a DETS, sec. Botanica.

 

În anul 2009 s-au împlinit 10 ani de activitate.

 

În instituţie activează 4 grupe preşcolare pentru vîrsta de 5 – 7 ani şi 14 clase primare. În grupele preşcolare sînt 103 copii. La treapta primară învaţă 335 elevi.

 

Corpul didactic este format din 15 învăţători, 5 asistenţi didactici, 3 profesori de limba engleză, 1 profesor de informatică, 1 profesor de educaţia fizică, 1 profesor de muzică, 1 bibliotecar şi 8 educatori, un conducător de cerc, în total – 37 cadre didactice. Dintre care: cu grad didactic superior – 2, cu grad didactic unu – 8, cu grad didactic doi – 10, tineri specialişti – 5. 12 învăţători deţin certificate internaţionale ISSA de excelenţă profesională. 2 pedagogi au participat la concursul „Pedagogul anului” unul din ei luînd premiul mare în 2009.

 

Instituţia activează în baza metodologiei programului „Pas cu Pas” care are drept obiective: realizarea unei educaţii de calitate, coform vîrstei şi necesităţilor individuale ale copiilor; realizarea standardelor naţionale, stabilite în baza curriculumului de stat pentru treptele preşcolară şi primară; susţinerea respectării şi promovării drepturilor copiilor; formarea continuă a cadrelor didactice, colaborarea unităţii de învăţămînt cu familia, comunitatea, alte instituţii de învăţămînt şi organizaţii nonguvernamentale.

 

Activităţi după interese

În instituţia noastră copiilor li se oferă posibilitatea să frecventeze diverse activităţi după interese: cercul vocal, de dans, de şah, de ziaristică, de design vestimentar, de pictură, de dramatizare, de limbă engleză, informatică, secţia de gimnastică.

 

În baza proiectului Şcoala Comunitară, în anul 2006, instituţia noastră a cîştigat un grant pentru radioul şcolar, care se extinde în comunitate, în raza de 100 m şi difuzează emisiuni ce vizează atît problemele cît şi succesele obţinute de instituţia noastră şi comunitate.

 

Prin prisma revistei „Dincolo de Curcubeu” este reflectată viaţa de zi cu zi a instituţiei, comunităţii. Copiii, părinţii, cadrele didactice transmit cititorilor gîndurile, aspiraţiile, dorinţele, ba chiar şi neliniştea ce îi frămîntă. Revista oferă şanse egale de a se manifesta toţi copiii, chiar şi cei mai timizi.